Cinsel Kimlik Ve y Nelimleri: E Cinsellik, Lgbt, Seksoloji, Transgender, Transseks Ellik, Hayvanlarda E Cinsel Davran Lar, Mask Lizm Books LLC

ISBN: 9781232922629

Published: August 8th 2011

Paperback

30 pages


Description

Cinsel Kimlik Ve y Nelimleri: E Cinsellik, Lgbt, Seksoloji, Transgender, Transseks Ellik, Hayvanlarda E Cinsel Davran Lar, Mask Lizm  by  Books LLC

Cinsel Kimlik Ve y Nelimleri: E Cinsellik, Lgbt, Seksoloji, Transgender, Transseks Ellik, Hayvanlarda E Cinsel Davran Lar, Mask Lizm by Books LLC
August 8th 2011 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 30 pages | ISBN: 9781232922629 | 10.30 Mb

Kaynak: Wikipedia. Sayfalar: 29. B l mler: E cinsellik, LGBT, Seksoloji, Transgender, Transseks ellik, Hayvanlarda e cinsel davran lar, Mask lizm, Coming out, Ayr l k feminizm, Femme fatale, niforma feti izmi, Medeni birliktelik, Ereksiyon bozuklu u,MoreKaynak: Wikipedia. Sayfalar: 29. B l mler: E cinsellik, LGBT, Seksoloji, Transgender, Transseks ellik, Hayvanlarda e cinsel davran lar, Mask lizm, Coming out, Ayr l k feminizm, Femme fatale, niforma feti izmi, Medeni birliktelik, Ereksiyon bozuklu u, Cinsiyet simgeleri, Cinsiyet de i tirme ameliyat, Heteroseks ellik, Aseks el, Heterofobi, Erkek erke e seks, Taoist cinsel uygulamalar, Gey, Erkek d manl, Travestilik, nterseks ellik, Sanal seks, Sodomi yasalar, Hetero-esnek, Kad n d manl, Panseks ellik, Diphallia, Ay, Aksesuar feti izmi, Poliseks ellik, Otoseks el, Homo-esnek, Yestergay.

Al nt: Transeks ellik- D nya Sa l k rg t n n (WHO) uluslararas hastal k s n flama l t ICD-10a g re, bir cinsiyet rahats zl t r . Transseks el bireyler asl nda bedensel a dan ya erkek ya kad nd rlar, fakat kendilerini, bulunduklar cinsiyetten ba ka cinsiyete ait hissederler ve olabildi ince bu hissettikleri cinsiyetin zelliklerine b r n rler. Transseks elli in ne l de hastal k olarak de erlendirilmesi gerekti i, kesinlikle ok tart lan bir konudur.

Fiziksel a dan kad ns zelliklere sahip, fakat eril cinsiyet kimli inde olan bireyler, kad ndan erke e transseks el, yani transerkek olarak nitelendirilmektedirler. Fiziksel a dan erkeksi zelliklere sahip, fakat di il cinsiyet kimli inde olan bireyler ise, transkad n olarak tan mlanmaktad rlar. Transseks el bireylerden baz lar, erkekten kad na transseks ellik ve kad ndan erke e transseks ellik kavramlar n reddetmektedir, nk onlara g re bu yeni kavram, onlar n as l, yani yarat l taki cinsiyet kimli ine, cinsiyet belirleyici olarak uymamaktad r.

Ayn zamanda bu iki kavram, bedensel zelliklerin de i imini ve davran de i ikliklerini de ele ald ndan, cinsiyet de i imine olanak sa lamaktad r. Transseks ellere g re, onlar n as l cinsiyetleri (bedensel ve davran de i iklikleri de d hil) de i tirilemez oldu undan, ele tirmenlere g re de onlar bu kavramlarla nitelendirmek do ru de ildir.

Eski t p ...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Cinsel Kimlik Ve y Nelimleri: E Cinsellik, Lgbt, Seksoloji, Transgender, Transseks Ellik, Hayvanlarda E Cinsel Davran Lar, Mask Lizm":


mosel-wein.eu

©2013-2015 | DMCA | Contact us